Disclaimer

Alhoewel deze website met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kan de juistheid van de opgenomen informatie niet altijd worden gegarandeerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site.

De informatie op deze site mag alleen voor niet-commerciele doeleinden worden gebruikt. Mocht u deze regel schenden dan voelen wij ons genoodzaakt om onze rechten te verhalen.

De gegevens die u ons toezendt behandelen wij vertrouwelijk en wordt niet aan derden verstrekt.

Deze disclaimer is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze site zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de informatie die via deze links verschaft worden.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient dan ook aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft.

Onze successen in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst!